Pomocnik Historyczny

Niebiescy w II RP

Polscy lotnicy II Rzeczpospolitej

Seryjne bombowce PZL.37A Łoś Seryjne bombowce PZL.37A Łoś Centralne Archiwum Wojskowe
Podstawowe uzbrojenie lotnictwa, polskiej produkcji, w II RP.
Sylwetka Łosia w ulepszonej wersji BKrzysztof Haładaj Sylwetka Łosia w ulepszonej wersji B

Początki bez zalążka. Choć pierwsze próby konstruowania samolotów miały miejsce na ziemiach polskich jeszcze w okresie zaborów, to jesienią 1918 r. wybijająca się na niepodległość Rzeczpospolita nie dysponowała nawet zalążkiem przemysłu lotniczego. Po zaborcach odziedziczono tylko kilka warsztatów naprawczych, z których część rychło zamknięto ze względu na zły stan wyposażenia i niedostatek wykwalifikowanego personelu. Powstające ad hoc siły powietrzne trzeba było zatem wyposażyć w zbiór samolotów rozmaitej proweniencji – przejętych z zasobów zaborców, zdobytych w walce, przybyłych z Francji z armią gen. Józefa Hallera, zakupionych czy otrzymanych w darze. Niektóre ze zdobycznych konstrukcji próbowano kopiować, przy okazji starając się wprowadzać do nich niezbędne modyfikacje. Powstające w ten sposób krótkie serie płatowców wciąż jednak były wykonywane w warunkach przypominających manufakturę – początki przemysłu lotniczego wyznaczały więc raczej symbolicznie.

Pierwsza dekada na licencji. Faktyczne pierwszeństwo miało tu przypaść lubelskim Zakładom Mechanicznym E. Plage i T. Laśkiewicz, które jesienią 1919 r. zostały wybrane przez przedstawicieli armii do roli wytwórcy samolotów wywiadowczych i myśliwskich, produkowanych na podstawie licencji nabytej we włoskich zakładach Ansaldo. Los sprawił, że wzorcową maszynę latem 1920 r. przyprowadziła z Turynu dwójka lotników, którzy dla przemysłu lotniczego II RP mieli się stać postaciami wręcz emblematycznymi: za sterami samolotu zasiadł przyszły szef polskiego lotnictwa wojskowego por. pil. Ludomił Rayski, w kabinie obserwatora – przyszły dyrektor i twórca sukcesu Państwowych Zakładów Lotniczych inż.

Pomocnik Historyczny „Polska broń” (100113) z dnia 06.11.2016; Przed wojną; s. 33
Oryginalny tytuł tekstu: "Niebiescy w II RP"
Reklama