Pomocnik Historyczny

Niebiescy w II RP

Polscy lotnicy II Rzeczpospolitej

Seryjne bombowce PZL.37A Łoś Seryjne bombowce PZL.37A Łoś Centralne Archiwum Wojskowe
Podstawowe uzbrojenie lotnictwa, polskiej produkcji, w II RP.
Sylwetka Łosia w ulepszonej wersji BKrzysztof Haładaj Sylwetka Łosia w ulepszonej wersji B

Początki bez zalążka. Choć pierwsze próby konstruowania samolotów miały miejsce na ziemiach polskich jeszcze w okresie zaborów, to jesienią 1918 r. wybijająca się na niepodległość Rzeczpospolita nie dysponowała nawet zalążkiem przemysłu lotniczego. Po zaborcach odziedziczono tylko kilka warsztatów naprawczych, z których część rychło zamknięto ze względu na zły stan wyposażenia i niedostatek wykwalifikowanego personelu. Powstające ad hoc siły powietrzne trzeba było zatem wyposażyć w zbiór samolotów rozmaitej proweniencji – przejętych z zasobów zaborców, zdobytych w walce, przybyłych z Francji z armią gen.