Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium

Życie i panowanie Franciszka Józefa

Franciszek Józef w gmachu sejmu krajowego we Lwowie na akwareli Henryka Rodakowskiego, 1880 r. Franciszek Józef w gmachu sejmu krajowego we Lwowie na akwareli Henryka Rodakowskiego, 1880 r. Repr. FoKa / Forum
Młody władca wkrótce po objęciu tronu; portret namalował Anton Einsle, 1848 r.AKG/BEW Młody władca wkrótce po objęciu tronu; portret namalował Anton Einsle, 1848 r.

1830
• W letnim pałacu Habsburgów w Schönbrunnie pod Wiedniem na świat przychodzi Franciszek Józef – najstarszy syn arcyksięcia Franciszka Karola, brata cesarza Ferdynanda I zwanego Dobrotliwym.

1848
•  Abdykacja Ferdynanda I Dobrotliwego, tron obejmuje Franciszek Józef I.

1849
 • Nowy cesarz nadaje Austrii konstytucję, tzw. marcową.
•  Sejm węgierski ogłasza, że Franciszek Józef nie jest już królem Węgier; monarcha osobiście prosi o pomoc w stłumieniu powstania cara Rosji Mikołaja I i tę pomoc dostaje.

1851
•  Tzw. patent sylwestrowy – Franciszek Józef odwołuje konstytucję marcową, tym samym powraca do sprawowania władzy absolutnej.

1853
 • Zamach na życie cesarza; na wiedeńskiej ulicy cios nożem w szyję zadaje mu czeladnik krawiecki węgierskiego pochodzenia Janos Libényi.

1854
•  Franciszek Józef bierze ślub z kuzynką, Elżbietą von Wittelsbach, księżniczką bawarską.

1859
•  Cesarz osobiście dowodzi kampanią włoską i przegrywa; cesarstwo traci Lombardię.

1866
•  Klęska w wojnie z Prusami i utrata Wenecji.

1867
• Podpisanie ugody z Węgrami, powstaje dualistyczna Monarchia Austro-Węgier.
•  Koronacja Franciszka Józefa na króla Węgier w Budapeszcie; jednoczesna koronacja Elżbiety na królową Węgier.
•  Nadanie austriackiej części monarchii konstytucji tzw. grudniowej.

1869
•  Wielka podróż zagraniczna Franciszka Józefa. Objeżdża Bałkany i odwiedza Bliski Wschód – Stambuł, Jaffę, Jerozolimę, w końcu Egipt (rok otwarcia Kanału Sueskiego).

Pomocnik Historyczny „Franciszek Józef I” (100115) z dnia 12.12.2016; Wstęp; s. 6
Oryginalny tytuł tekstu: "Podręczne kalendarium"
Reklama