Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium

Życie i panowanie Franciszka Józefa

Franciszek Józef w gmachu sejmu krajowego we Lwowie na akwareli Henryka Rodakowskiego, 1880 r. Franciszek Józef w gmachu sejmu krajowego we Lwowie na akwareli Henryka Rodakowskiego, 1880 r. Repr. FoKa / Forum
Młody władca wkrótce po objęciu tronu; portret namalował Anton Einsle, 1848 r.AKG/BEW Młody władca wkrótce po objęciu tronu; portret namalował Anton Einsle, 1848 r.

1830
• W letnim pałacu Habsburgów w Schönbrunnie pod Wiedniem na świat przychodzi Franciszek Józef – najstarszy syn arcyksięcia Franciszka Karola, brata cesarza Ferdynanda I zwanego Dobrotliwym.

1848
•  Abdykacja Ferdynanda I Dobrotliwego, tron obejmuje Franciszek Józef I.

1849
 • Nowy cesarz nadaje Austrii konstytucję, tzw. marcową.
•  Sejm węgierski ogłasza, że Franciszek Józef nie jest już królem Węgier; monarcha osobiście prosi o pomoc w stłumieniu powstania cara Rosji Mikołaja I i tę pomoc dostaje.

Pomocnik Historyczny „Franciszek Józef I” (100115) z dnia 12.12.2016; Wstęp; s. 6
Oryginalny tytuł tekstu: "Podręczne kalendarium"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >