Pomocnik Historyczny

W karykaturze z epoki

Rysunki satyryczne z Franciszkiem Józefem I

Karykatury Franciszka Józefa I publikowano raczej w zagranicznych pismach ze względu na możliwość oskarżenia o obrazę majestatu. Te właśnie przedstawiamy w poniższym wyborze.

1. „Pokój w Europie jest zapewniony”. Amerykańska karykatura z lat 90. XIX w. Na drugi okres rządów Franciszka Józefa I przypadło krystalizowanie się bloków polityczno-wojskowych na Starym Kontynencie: trójprzymierza i trójporozumienia. Od pomnika z alegoryczną postacią Pokoju oddalają się dwie wrogie, wygrażające sobie grupy. Po lewej stronie Rosja (car Aleksander III) z Francją (do których później przyłączy się Wielka Brytania), zaś po prawej trzech monarchów trójprzymierza (pierwszy od prawej Franciszek Józef I).