Pomocnik Historyczny

„Ku gmachom tym się zwraca ludów miłość zgodna”

Wiedeń – stolica na miarę Cesarstwa

Panorama Wiednia z 1873 r. Widać szeroką aleję Ringstraße obiegającą historyczne centrum. Panorama Wiednia z 1873 r. Widać szeroką aleję Ringstraße obiegającą historyczne centrum. Imagno / Forum
Przewodnik po imperialnym Wiedniu.
Neogotycki Kościół Wotywny, ilustracja z 1889 r.Polona Neogotycki Kościół Wotywny, ilustracja z 1889 r.

Miasto bez militarnego gorsetu. W dziejach naddunajskiej stolicy jedno z najważniejszych wydarzeń miało miejsce w 1857 r. Nie żadna wojna czy rewolucja, nie budowa jakiegoś wspaniałego dzieła architektury, nawet nie wielkie wydarzenie polityczne. W zbiurokratyzowanej monarchii Habsburgów istniało coś ważniejszego niż to wszystko – oficjalna decyzja urzędowa. Decyzją cesarską został zniesiony status Wiednia jako fortecy. Ogromne fortyfikacje, które powstrzymały Turków w 1683 r.

Pomocnik Historyczny „Franciszek Józef I” (100115) z dnia 12.12.2016; Konteksty; s. 127
Oryginalny tytuł tekstu: "„Ku gmachom tym się zwraca ludów miłość zgodna”"
Reklama