Pomocnik Historyczny

Autorzy

Zbigniew Dalewski – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Historii PAN, specjalizuje się w badaniach nad kulturą polityczną, symboliką i rytuałami władzy w epoce średniowiecza.

Hieronim Grala – dr hab., historyk i dyplomata, pracownik Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN, profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa, specjalizuje się w historii Europy Wschodniej i Bizancjum.

Krzysztof Iszkowski – dr, socjolog i ekonomista, autor książki „Po co nam Europa?

Pomocnik Historyczny „Dzieje wspólnej Europy" (100117) z dnia 23.04.2019; Wstęp; s. 4