Pomocnik Historyczny

Prolog: Europa po przejściach

Jak rodziła się zjednoczona Europa

Podpisanie traktatów rzymskich, Rzym, Włochy, 25 marca 1957 r. Podpisanie traktatów rzymskich, Rzym, Włochy, 25 marca 1957 r. Ullstein Bild
To z poczucia słabości, a nie mocy, kilka państw zachodniej Europy spróbowało połączyć swe siły; zdewastowany podczas II wojny światowej kontynent, przepołowiony żelazną kurtyną, dusił się w uścisku dwóch mocarstw.
Nowy Pomocnik Historyczny POLITYKI „Dzieje wspólnej Europy”Polityka Nowy Pomocnik Historyczny POLITYKI „Dzieje wspólnej Europy”

Bez euforii. 25 marca 1957 r. lało w Rzymie jak z cebra. Tuż przed godz. 18 delegaci z sześciu krajów założycielskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Włoch) przybyli na Kapitol. Przeszli obok kopii posągu Marka Aureliusza do Pałacu Konserwatorów. W odświętnie przystrojonej Sali Horacjuszy przyglądały im się posągi dwóch papieży – Urbana VIII i Innocentego X. Jednak zebrani szefowie rządów lub ministrowie mieli na uwadze nie tyle minione dwa tysiące lat dziejów Europy, ile ostatnie dwa dziesięciolecia, kiedy to właściwie wszystkie ich kraje przeżyły ogromną traumę.

Pomocnik Historyczny „Dzieje wspólnej Europy" (100117) z dnia 23.04.2019; Prolog; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "Prolog: Europa po przejściach"