Pomocnik Historyczny

Chrześcijańskie spoiwo

Christianitas – pierwsza wspólnota Europy

Triumf Marcina Lutra, kolorowany drzeworyt z XVI w. Triumf Marcina Lutra, kolorowany drzeworyt z XVI w. AKG
Przez wieki Europę spajało chrześcijaństwo. Jednak w naszych czasach nie ma już zasobów i środków, by pełnić taką rolę, a powrót do średniowiecznej christianitas jest raczej niemożliwy.
Św. Wincenty Ferreriusz, hiszpański dominikanin zabiegający o położenie kresu tzw. wielkiej schizmie zachodniej, głoszący kazanie w obecności papieża, obraz z XV w.Leemage Św. Wincenty Ferreriusz, hiszpański dominikanin zabiegający o położenie kresu tzw. wielkiej schizmie zachodniej, głoszący kazanie w obecności papieża, obraz z XV w.

Christianitas. Cywilizacja chrześcijańska, christianitas, była wielkim osiągnięciem średniowiecznej Europy. W dziejach świata znane są kultury wyrosłe wokół imperialnych dworów, ale w Europie łacińskiej powstała w średniowieczu cywilizacja obejmująca całe społeczeństwo, od elit po masy ludowe, w dążeniu do chrześcijańskich ideałów.

W historii Europy wciąż pojawiały się projekty mające ją jakoś spoić kulturowo, duchowo, a nawet instytucjonalnie i politycznie.

Pomocnik Historyczny „Dzieje wspólnej Europy" (100117) z dnia 23.04.2019; Wczoraj; s. 34
Oryginalny tytuł tekstu: "Chrześcijańskie spoiwo"