Pomocnik Historyczny

Prapraeuro

Dinary, solidy i euro

Bankier z żoną, obraz Quentina Massysa z XVI w. Bankier z żoną, obraz Quentina Massysa z XVI w. Getty Images
Euro nie jest pierwszym wspólnym pieniądzem w Europie. Jaka lekcja płynie z historii jego protoplastów?
Starogreckie drachma i aureus z Syrakuz, V w. p.n.e.Getty Images Starogreckie drachma i aureus z Syrakuz, V w. p.n.e.

Srebro. Przez większość dziejów Europejczycy posługiwali się de facto wspólnym pieniądzem – srebrem, które swobodnie krążyło po kontynencie. Dowód na to, że miarą wartości był sam metal, a nie wybite z niego monety, znaleźć można w dowolnym polskim polu. Wykopywane wczesnośredniowieczne skarby składają się w dużej części z połówek lub nawet ćwiartek monet. Przecięcie pieniądza nie pozbawiało go wartości, a często było jedyną metodą uregulowania drobnych rachunków. Uczestników transakcji bardziej niż nominał lub pochodzenie monety obchodziła jej waga i czystość użytego kruszcu.