Pomocnik Historyczny

Potężna i podzielona

Wiek XIX, czas europejskich egoizmów

Europa na włoskim rysunku satyrycznym z przełomu XIX/XX w. Europa na włoskim rysunku satyrycznym z przełomu XIX/XX w. AN
Wiek XIX to niewdzięczny temat dla zwolenników kontynentalnej jedności. Europa raczej dzieliła się, niż łączyła, a dominujące struktury państwowe prezentowały konkurencyjne modele wspólnotowości.
Marek Sobczak/Polityka

Europa w XIX w. Ok. 1810 r. niemal cały kontynent był podzielony między cztery mocarstwa. Napoleońska Francja anektowała lub podporządkowała sobie ziemie od Lizbony do Suwałk i od Dubrownika po Kopenhagę. Wielka Brytania – która w poprzednim stuleciu utraciła większość kolonii w Ameryce i zdominowała Indie – panowała nad morzami oraz szeregiem wysp, przylądków i nadmorskich faktorii handlowych na obu półkulach. Peryferie Europy kontrolowały skonfliktowane ze sobą od stulecia Rosja i Turcja.