Pomocnik Historyczny

Między nacjonalizmem a federalizmem

Czy powstaną Stany Zjednoczone Europy?

Królowa Europa, ilustracja z „Kosmografii” Sebastiana Münstera, XVI w. Królowa Europa, ilustracja z „Kosmografii” Sebastiana Münstera, XVI w. Getty Images
Widmo Stanów Zjednoczonych Europy krąży po kontynencie od stuleci, ale prawdziwie nowego znaczenia nabrało w chwili największego triumfu narodowych egoizmów.
Wojciech Jastrzębowski, polski federalistaPolona Wojciech Jastrzębowski, polski federalista

Europa nacjonalizmów. Brytyjski historyk Eric Hobsbawm, znany w Polsce z trylogii poświęconej narodzinom kapitalizmu, pisał, że u progu XIX stulecia Europa przeżyła „podwójną rewolucję, która całkowicie zniszczyła stary porządek”. Symbolem tej przemiany było powstanie przemysłowego kapitalizmu i państwa narodowego.

Wojny napoleońskie spełniły rolę katalizatora, bez którego nie sposób wyobrazić sobie nowej geografii politycznej Europy. Od tamtej chwili wojna przestała być jedynie konfliktem dynastycznym, starciem walczących o wpływy arystokratów.

Pomocnik Historyczny „Dzieje wspólnej Europy" (100117) z dnia 23.04.2019; Wczoraj; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Między nacjonalizmem a federalizmem"