Pomocnik Historyczny

Jeszcze Unia nie zginęła

Jakie wyzwania stoją przed Unią Europejską?

Manifestacja euroentuzjastów, Berlin, 2016 r. Manifestacja euroentuzjastów, Berlin, 2016 r. Reuters
Najwyższy czas, by liberalna Europa zamiast użalać się nad sobą, zaczęła walczyć o siebie.
Rękopis „Ody do radości” Fryderyka Schillera (1785 r.); skomponowana do niej finałowa kantata IX symfonii Ludwika van Beethovena jest od 1986 r. hymnem europejskiej wspólnoty.AKG Rękopis „Ody do radości” Fryderyka Schillera (1785 r.); skomponowana do niej finałowa kantata IX symfonii Ludwika van Beethovena jest od 1986 r. hymnem europejskiej wspólnoty.

Katedra Europa. Geert Mak, holenderski publicysta i reporter, w przenikliwym eseju „A jeśli Europa się rozpadnie” (2012 r.) porównał jednoczącą się Europę do średniowiecznej katedry budowanej nawa po nawie, kaplica po kaplicy, nawet jeśli ulegały uszkodzeniu czy zawalały się całe fragmenty.

„Konstrukcja euro może się załamać, ale inne sklepienia i kaplice ogromnej katedry spokojnie przetrwają. Dla przykładu: na Morzach Północnym i Śródziemnym wciąż będą obowiązywać europejskie regulacje odłowu ryb, bo po prostu nie da się inaczej.