Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium

Kalendarium: Epoka Tadeusza Kościuszki

Sypanie kopca Kościuszki w Krakowie, obraz Jana Nepomucena Bizańskiego z 1838 r. Sypanie kopca Kościuszki w Krakowie, obraz Jana Nepomucena Bizańskiego z 1838 r. Pracownia Fotograficzna MN w Krakowie
Szabla paradna inkrustowana złotem, własność naczelnika, XVIII w.Pracownia Fotograficzna MN w Krakowie Szabla paradna inkrustowana złotem, własność naczelnika, XVIII w.

1746
•  4 lutego Prawdopodobna data urodzin Andrzeja Tadeusza Bonawentury Kościuszki w dzierżawionej przez rodzinę Mereczowszczyźnie na Polesiu (czwarte dziecko Ludwika Tadeusza Kościuszki i Tekli z Ratomskich).

1755
•  Tadeusz wraz z bratem Józefem rozpoczynają naukę w szkole ojców pijarów w Lubieszowie (kończą w 1760 r.).

1758
•  Kwiecień Śmierć ojca.

1764
•  Przeprowadzka matki z synami do rodowych Siechnowicz.

1765
•  18 grudnia Początek nauki w Szkole Rycerskiej Kadetów JKM w Warszawie.

1766
•  20 grudnia Awans do kadry oficerskiej Korpusu Kadetów w stopniu chorążego z płacą miesięczną 72 zł. Zostaje instruktorem podbrygadierem w 19. Brygadzie Kadetów. Pobiera dalsze nauki jako słuchacz nadzwyczajny w powołanej w 1767 r. Szkole Inżynieryjnej Korpusu Kadetów.

1768
•   29 lutego Początek konfederacji barskiej, w której bierze udział brat Tadeusza Józef.
•  9 czerwca Awans na kapitana z płacą miesięczną 200 zł.
•   Czerwiec Śmierć matki.

1769
•  Kryzys finansowy Szkoły Rycerskiej, redukcja kadry. Kościuszko wyjeżdża na studia do Francji.

1772
•   5 sierpnia Podpisanie w Petersburgu traktatów rozbiorowych Polski.

1774
•   Lato Tadeusz wraca z Francji.

1775
•   Wiosna Kościuszko zakochuje się ze wzajemnością w Ludwice Sosnowskiej, zostaje odrzucony przez jej ojca.

Pomocnik Historyczny „Tadeusz Kościuszko" (100119) z dnia 24.04.2017; Wstęp; s. 6
Oryginalny tytuł tekstu: "Podręczne kalendarium"
Reklama