Pomocnik Historyczny

„Światło, oświecenie – wypisywali na sztandarach”

Czasy Tadeusza Kościuszki: zmiany w Europie i na świecie

Wielcy myśliciele XVIII w. W centrum Honoré Gabriel Mirabeau wręcza konstytucję Francji Janowi Jakubowi Rousseau. Benjamin Franklin dekoruje go wieńcem laurowym. Wokół stoją Monteskiusz, Wolter, Gabriel Mably i ich antyczni poprzednicy Demostenes i Cycero. Alegoryczna rycina francuska, 1792 r. Wielcy myśliciele XVIII w. W centrum Honoré Gabriel Mirabeau wręcza konstytucję Francji Janowi Jakubowi Rousseau. Benjamin Franklin dekoruje go wieńcem laurowym. Wokół stoją Monteskiusz, Wolter, Gabriel Mably i ich antyczni poprzednicy Demostenes i Cycero. Alegoryczna rycina francuska, 1792 r. BEW
Wielkie przemiany cywilizacji w czasach Tadeusza Kościuszki.
Edward Jenner, odkrywca szczepionki przeciwko ospie, podaje dawkę ochronną swojemu dziecku i służącej, rycina z epoki.Wellcome Library London Edward Jenner, odkrywca szczepionki przeciwko ospie, podaje dawkę ochronną swojemu dziecku i służącej, rycina z epoki.

Nowi Europejczycy: liczniejsi i zdrowsi. Europa stopniowo zmierzała ku wielkiemu skokowi liczby ludności, jaki przyniósł XIX w. Wojny ciągle jeszcze zbierały żniwo, a armie pochodzące z poboru rekruta stały się liczniejsze, co mnożyło liczbę ofiar. Sama tylko Austria straciła w XVIII w. ok. 850 tys. żołnierzy, Rosja blisko 500 tys., Francja ponad 500 tys. (przed rewolucją i wojnami napoleońskimi, które kosztowały życie dalsze 2,5 mln Francuzów), podobnie kraje niemieckie pochowały 0,5 mln poległych.

Pomocnik Historyczny „Tadeusz Kościuszko" (100119) z dnia 24.04.2017; Epoka i postać; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "„Światło, oświecenie – wypisywali na sztandarach”"
Reklama