Pomocnik Historyczny

„Rzadko który z kadetów zboczył z drogi cnoty”

Kim byli uczniowie Szkoły Rycerskiej

Widok Pałacu Kazimierzowskiego, siedziby Szkoły Kadetów, ok. 1785 r., akwarela Zygmunta Vogla. Widok Pałacu Kazimierzowskiego, siedziby Szkoły Kadetów, ok. 1785 r., akwarela Zygmunta Vogla. Piotr Ligier / Muzeum Narodowe w Warszawie
Absolwent polskiej Szkoły Rycerskiej nadawał się i na pola bitew, i na salony świata.
Formalnie na czele Szkoły Kadetów stał król Stanisław August Poniatowski (portret z XVIII w.).AN Formalnie na czele Szkoły Kadetów stał król Stanisław August Poniatowski (portret z XVIII w.).

Zbrojna Europa. Bezbronność Rzeczpospolitej w XVIII w. stała się porażająca. We Francji za panowania Ludwika XIV (1667–1715) jego 20-tys. kadra oficerska, stojąca na czele 200-tys. armii, liczyła więcej niż całe siły zbrojne Rzeczpospolitej! Gdy Stanisław August Poniatowski wstępował na tron, armia polsko-litewska składała się z ok. 16 tys. żołnierzy, a rekrutacja opierała się na szlacheckim zaciągu towarzyskim. Wcielano też chłopów do rot piechoty ze wsi królewskich, określając, na jaką liczbę dymów (chałup) przypada jeden poborowy.

Pomocnik Historyczny „Tadeusz Kościuszko" (100119) z dnia 24.04.2017; Konteksty; s. 38
Oryginalny tytuł tekstu: "„Rzadko który z kadetów zboczył z drogi cnoty”"
Reklama