Pomocnik Historyczny

„Za samą szlachtę bić się nie będę”

Kościuszko naczelnikiem insurekcji 1794 r.

Naczelnik powstania upadający z koniem w bitwie pod Maciejowicami, obraz Jana Bogumiła Plerscha z końca XVIII w. Naczelnik powstania upadający z koniem w bitwie pod Maciejowicami, obraz Jana Bogumiła Plerscha z końca XVIII w. Muzeum Wojska Polskiego
To jedyne powstanie w Polsce nazwane od jego przywódcy. Kościuszkowskie, a nie marcowe. Czym sobie naczelnik zasłużył?
Marek Sobczak/Polityka

Ostatni moment na ocalenie Rzeczpospolitej. W styczniu 1793 r. w Petersburgu został zawarty tajny traktat między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem II o podziale ziem Rzeczpospolitej po wojnie 1792 r. Ten bezczelny rabunek wyglądał osobliwie, bo do marca zaborcy odkroili swoje łupy – Rosji przypadło 250 tys. km kw. (województwa mińskie, kijowskie, bracławskie, podolskie oraz częściowo wileńskie, nowogródzkie, brzesko-litewskie i wołyńskie), Prusom – 57 tys.

Pomocnik Historyczny „Tadeusz Kościuszko" (100119) z dnia 24.04.2017; Konteksty; s. 56
Oryginalny tytuł tekstu: "„Za samą szlachtę bić się nie będę”"
Reklama