Pomocnik Historyczny

Sposób na Rusina

Ruski chłop postrachem Polaków

Rusiński hajdamaka, rysunek z XVIII w. Rusiński hajdamaka, rysunek z XVIII w. Instytut Badań Literackich PAN
Kościuszko miał receptę na polski strach przed ruskim żywiołem ludu: asymilację.

Powstańcza odezwa do prawosławnych. Tego samego dnia, kiedy Kościuszko wydał uniwersał połaniecki, sformułował też odezwę „Do duchowieństwa greko-orientalnego”, czyli prawosławnego. Zwracał się w niej do kapłanów tego wyznania jako tych, „którym oświecenie ludu jest powierzone”, podkreślając w ten sposób, że większość wiernych Cerkwi prawosławnej w Rzeczpospolitej stanowili chłopi. Przekonywał, by nie popierali rządu petersburskiego, który „gorszy świat cały bezprawiami i nieludzkim ludzi i narodów prześladowaniem, chcąc zawsze świętością religii i jej kapłanów pomocą bezbożność swoją popierać”.

Pomocnik Historyczny „Tadeusz Kościuszko" (100119) z dnia 24.04.2017; Konteksty; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Sposób na Rusina"
Reklama