Pomocnik Historyczny

„To był wariat, co buntował proletariat”

Walka o Kościuszkę w II RP

Uroczystość ofiarowania premierowi Waleremu Sławkowi dworku z zagrodą włościańską w Racławicach w 1935 r. Uroczystość ofiarowania premierowi Waleremu Sławkowi dworku z zagrodą włościańską w Racławicach w 1935 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Kościuszko w II Rzeczpospolitej przeszedł drogę od bohatera ponadpartyjnego do patrona antypaństwowych strajków chłopskich.
Banknoty polskie z podobizną naczelnika z czasów II RP: 10 zł z 1924 r. Banku Polskiego (z lewej) i 100 marek Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z 1919 r.AN, East News Banknoty polskie z podobizną naczelnika z czasów II RP: 10 zł z 1924 r. Banku Polskiego (z lewej) i 100 marek Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z 1919 r.

Potrzebny wszystkim. Na scenę polityczną Kościuszko powrócił w wichrze przemian 1917 r., kiedy administracja niemiecka zezwoliła na urządzenie hucznych obchodów z okazji setnej rocznicy jego śmierci. W przededniu odzyskania niepodległości kreowano go na wodza demokratycznego, reprezentanta nadrzędnej racji stanu, a co najważniejsze – bohatera ponad podziałami klasowymi i narodowymi. Stał się symbolem walki zbrojnej przeciwko Rosjanom, co w trakcie I wojny światowej odpowiadało interesom zarówno Polaków, jak i Niemców.

Pomocnik Historyczny „Tadeusz Kościuszko" (100119) z dnia 24.04.2017; Konteksty; s. 114
Oryginalny tytuł tekstu: "„To był wariat, co buntował proletariat”"
Reklama