Pomocnik Historyczny

Bohater narodowy Białorusi

Kościuszko, bohater narodowy Białorusinów

Muzeum Kościuszki w Mereczowszczyźnie na Białorusi Muzeum Kościuszki w Mereczowszczyźnie na Białorusi TASS / PAP
Jak widzą przynależność narodową Kościuszki Białorusini? Poprosiliśmy o wypowiedź historyka z Mińska.

Pojęcie narodowości weszło w użycie w drugiej połowie XIX w. Do dziś jednak naukowcy nie są zgodni co do kryteriów przynależności narodowej. Stosuje się tu jedną z trzech zasad:

ius soli (prawo ziemi): narodowość wiąże się z faktem narodzin i życia na terytorium określonego państwa;

ius sanguinis (prawo krwi): o narodowości przesądza pochodzenie od osób uważanych za przedstawicieli określonej nacji;

ius lingua (prawo języka): o narodowości decyduje język, który dorosły człowiek uważa za ojczysty.

Pomocnik Historyczny „Tadeusz Kościuszko" (100119) z dnia 24.04.2017; Konteksty; s. 124
Oryginalny tytuł tekstu: "Bohater narodowy Białorusi"
Reklama