Pomocnik Historyczny

Dokumenty

Złoty pierścień z poł. XIX w. Złoty pierścień z poł. XIX w. Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie
Ludwika z Sosnowskich Lubomirska, portret opublikowany w 1884 r.Polona Ludwika z Sosnowskich Lubomirska, portret opublikowany w 1884 r.

Listy

Ludwika z Sosnowskich Lubomirska do Kościuszki

21 maja 1789 w Sosnowicach

Rzuć okiem, drogi przyjacielu, na datę tego listu, a ujrzysz, że jestem w miejscu wspomnień. Nie mogę go też opuścić bez dania Ci wiadomości o sobie i nie wyraziwszy życzenia, abym je otrzymała od Ciebie. (...)

Oddana myślom swoim, śród obrazu wiosny rozkwitającej przebiegłam miejsca nastręczające mi wspomnienia to przykre, to przyjemne. Pierwszych więcej daleko, jak wiesz to dobrze, drogi przyjacielu. Dosyć, że pobyt mój tutaj zawsze mnie rozrzewnia i przepędzam całe godziny na rozpamiętywaniu przeszłości. (...) Teraz pogadajmy trochę o Tobie samym. Przed wyjazdem moim z Warszawy była mowa o Tobie, drogi przyjacielu, a król, wspominając o rycinie, którą mu dałeś, rozczulał się nad Tobą (rozczulanie się, jak wiesz, przychodzi mu bardzo łatwo), chwalił zachowanie się Twoje w Ameryce i rzekł, że trzeba Ci koniecznie zapewnić stopień wojskowy. Obecna księżna Radziwiłłowa, która często mówi mi o Tobie, podtrzymywała dobre usposobienie króla, popierając Twoją sprawę.

Przed opuszczeniem Warszawy rozmawiałam o Tobie ze wszystkimi przyjaciółmi, a możesz być pewny, że masz ich wielu. (...)

Piszę Ci to wszystko, drogi przyjacielu, w altanie, którą znasz, dotychczas bowiem lękam się, aby mnie matka moja nie podpatrzyła. Nazwisko Twoje nie przechodzi nigdy przez jej usta, jest ono wymazane z jej alfabetu, lecz doskonale za to przechowało się w moim. Rozmawiano często o Tobie z mymi kuzynkami, panną Teklą Sosnowską, którą bardzo kocham, i ze Starościanką. Gdyby pierwsza była majętniejszą, chciałabym, żebyś się z nią ożenił, bo to osoba nadzwyczaj dobra i zawsze ładna.

Pomocnik Historyczny „Tadeusz Kościuszko" (100119) z dnia 24.04.2017; Dokumenty; s. 146
Reklama