Pomocnik Historyczny

Autorzy

Jerzy Besala – historyk i publicysta.

Tomasz Bohun – dr, redaktor Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”.

Jarosław Czubaty – dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. „Księstwo Warszawskie 1807–1815”.

Wika Filipowicz – dziennikarka i etnografka.

Piotr Hapanowicz – starszy kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Tomasz Hen-Konarski – historyk, doktorant Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, zajmuje się kulturami politycznymi społeczeństw Europy Wschodniej XVIII/XIX w.

Tomasz Kizwalter – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. „O nowoczesności narodu. Przypadek polski”.

Radosław Lolo – dr hab., prodziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Łukasz Przybyło – dr, historyk wojskowości.

Marcin Sendecki – poeta i dziennikarz.

Andrzej Szwarc – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Anatol Taras – historyk białoruski, dyr. niepublicznego Instytutu Historii i Kultury Białoruskiej z siedzibą w Rydze, autor książki „Anatomia nienawiści. Stosunki polsko-rosyjskie XVIII–XX w.”.

Piotr Ugniewski – dr hab., pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Dziennikarze POLITYKI: Edwin Bendyk, Marek Henzler, Marek Sobczak

Studenci Wydziału Historycznego UW: Grzegorz Nogal, Aleksei Rogozin

Pomocnik Historyczny „Tadeusz Kościuszko" (100119) z dnia 24.04.2017; Wstęp; s. 154
Reklama