Pomocnik Historyczny

Autorzy

Jerzy Besala – historyk i publicysta.

Tomasz Bohun – dr, redaktor Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”.

Jarosław Czubaty – dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. „Księstwo Warszawskie 1807–1815”.

Wika Filipowicz – dziennikarka i etnografka.

Piotr Hapanowicz – starszy kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Tomasz Hen-Konarski – historyk, doktorant Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, zajmuje się kulturami politycznymi społeczeństw Europy Wschodniej XVIII/XIX w.

Pomocnik Historyczny „Tadeusz Kościuszko" (100119) z dnia 24.04.2017; Wstęp; s. 154
Reklama