Pomocnik Historyczny

Nazwy i ich zapis

Indus, hindus, hinduista?

Marek Sobczak / Polityka
Uwagi dr hab. Agnieszki Kuczkiewicz-Fraś z UJ, konsultantki tego wydania „Pomocnika Historycznego”.
Marek Sobczak/Polityka

1.

W języku polskim panuje spory chaos, jeśli chodzi o stosowanie i rozumienie nazw odnoszących się do wyznawców hinduizmu i mieszkańców Indii, często – niesłusznie – ze sobą utożsamianych. Tymczasem wyznawca hinduizmu to hindus (pisany małą literą), a to, co odnosi się do hinduizmu jest hinduskie (nie hinduistyczne!) – hinduska tradycja, hinduskie bóstwa, hinduski system wartości itd. Z kolei mieszkaniec Indii to Indus – niezależnie od wyznania; można więc być Indusem i hindusem, Indusem i muzułmaninem itd.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Indii” (100121) z dnia 26.06.2017; Wstęp; s. 7
Oryginalny tytuł tekstu: "Nazwy i ich zapis"
Reklama