Pomocnik Historyczny

Dwa korzenie

Narodziny hinduskiej cywilizacji

Figurki znalezione w Harappie i Mohendżo-daro i pieczęć charakterystyczna dla cywilizacji doliny Indusu. Odkrycie śladów tej cywilizacji osłabia aryjski wątek źródeł indyjskiej cywilizacji, lekko wspierając drawidyjski. Figurki znalezione w Harappie i Mohendżo-daro i pieczęć charakterystyczna dla cywilizacji doliny Indusu. Odkrycie śladów tej cywilizacji osłabia aryjski wątek źródeł indyjskiej cywilizacji, lekko wspierając drawidyjski. Getty, Bridgeman
Spór o źródła indyjskiej cywilizacji toczy się między zwolennikami tropów aryjskich i drawidyjskich. Sytuację skomplikowało odkrycie tzw. cywilizacji doliny Indusu.
Marek Sobczak/Polityka

Cywilizacyjny ekosystem. Cywilizacja indyjska fascynuje Europę nie od dziś. Zdaniem niektórych historyków służyła nawet wyostrzaniu tożsamości Europejczyków. Na związek europejskich postaw wobec Orientu (w tym Indii) z poczuciem europejskiej tożsamości (i wyższości) zwrócił jakiś czas temu uwagę Edward Said (amerykański teoretyk kultury pochodzenia palestyńskiego, autor m.in. „Orientalizmu”, dzieła uchodzącego za fundament studiów postkolonialnych).

Pomocnik Historyczny „Dzieje Indii” (100121) z dnia 26.06.2017; Starożytność; s. 15
Oryginalny tytuł tekstu: "Dwa korzenie"
Reklama