Pomocnik Historyczny

Dźinizm: wielkie śluby ascetów

Dźinizm: religia z niziny Gangesu

Dźinijska świątynia w Dilwarze, XI–XIII w. Dźinijska świątynia w Dilwarze, XI–XIII w. AN
W przeciwieństwie do buddyzmu dźinizm przez wiele stuleci nie wykroczył poza granice Indii, zachowując pierwotny charakter do naszych czasów.
Dźiniści na obrazie z XVIII w.BEW Dźiniści na obrazie z XVIII w.

Zwycięzca nad zmysłowymi żądzami. Dźinizm narodził się ok. VI–V w. p.n.e. na wschodzie Indii, na nizinie Gangesu, w królestwie Magadhy. Był to czas wielkich przemian społecznych i politycznych, a zarazem ogromnego ożywienia intelektualnego, powstawania wielu nowych tradycji religijnych i filozoficznych, w których szczególnie wyraźnie uwidaczniał się konflikt między dwiema przeciwstawnymi postawami życiowymi. Jedna z nich zasadzała się na akceptacji i afirmacji życia, chęci uczynienia go pełniejszym i bogatszym; druga była postawą ascetyczną, wyrzeczeniem się świata.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Indii” (100121) z dnia 26.06.2017; Religia i sztuka; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "Dźinizm: wielkie śluby ascetów"
Reklama