Pomocnik Historyczny

Sikhizm: żołnierze jedynego Boga

Sikhizm: najmłodsza religia w Indiach

Złota Świątynia w Amritsarze, centralne miejsce sikhizmu, XVI/XVII w. Złota Świątynia w Amritsarze, centralne miejsce sikhizmu, XVI/XVII w. Getty Images
Czwartą, najmłodszą z wielkich religii Indii jest sikhizm. Historia sprawiła, że z czasem przybrał barwy obronnego militaryzmu i politycznego separatyzmu.
Guru Nanak (ubrany na biało) z muzułmańskim muzykiem Mardaną (po prawej z mandoliną) i monarchą, ilustracja z manuskryptu, XVI w.BEW Guru Nanak (ubrany na biało) z muzułmańskim muzykiem Mardaną (po prawej z mandoliną) i monarchą, ilustracja z manuskryptu, XVI w.

Oświecenie Nanaka. Nazwa tej jednej z najmłodszych religii monoteistycznych wywodzi się z sanskrytu i w języku pańdźabskim oznacza ucznia. Sikhowie nigdy nie przestają poznawać swoich nauczycieli i podążać za ich wskazówkami. Najwyższym nauczycielem jest wyznawany przez sikhów Jeden Stwórca, ikk oankar, którego nauki zostały objawione sikhijskim dziesięciu guru i zawarte w świętej księdze sikhizmu „Śri Guru Granth Sahib”, nazywanej również Adi Granth – Najpierwszą Księgą.