Pomocnik Historyczny

Babasahab Ambedkar

Dr Bhimrao Ramdźi Ambedkar na werandzie swojego domu w Delhi, 1946 r. Dr Bhimrao Ramdźi Ambedkar na werandzie swojego domu w Delhi, 1946 r. Getty Images
Jest wzorcem ideowym i życiowym dla tysięcy dalitów, zarówno tych, którzy przyjęli buddyzm, jak i tych, którzy pozostają w strukturze podzielonego społeczeństwa hinduskiego.

Dzieło życia. Dr Bhimrao Ramdźi Ambedkar, powszechnie znany jako Babasahab Ambedkar, był prawnikiem, reformatorem społecznym i politykiem. Do historii przeszedł również jako ojciec indyjskiej konstytucji. Większość swojej kariery zawodowej poświęcił na rzecz wyeliminowania zjawisk, które uważał za największe zło społeczne Indii – niedotykalności i dyskryminacji kastowej – walcząc o prawa dalitów (popularnie zwanych po polsku niedotykalnymi) i innych grup społecznie upośledzonych.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Indii” (100121) z dnia 26.06.2017; Religia i sztuka; s. 62
Reklama