Pomocnik Historyczny

Sułtanaty dekańskie

Muzułmańskie królestwo Bahmanidów

Brama do fortu Bidar zbudowanego w połowie XV w. Brama do fortu Bidar zbudowanego w połowie XV w. Alamy
Na środkowoindyjskim płaskowyżu Dekan powstało unikatowe muzułmańskie królestwo Bahmanidów, które z czasem rozpadło się na pięć sułtanatów.
Marek Sobczak/Polityka

Królestwo Bahmanidów. W 1347 r. w podporządkowanych Muhammadowi Tughlakowi prowincjach Dekanu wybuchł bunt możnych chcących uwolnić się spod opresyjnej władzy sułtana z Delhi. Szczęście sprzyjało buntownikom – Muhammad zajęty tłumieniem rebelii w Gudźaracie był zmuszony pozostawić sprawy na Dekanie własnemu biegowi. Przywódca rebeliantów zajął południową stolicę Muhammada, Daulatabad, splądrował znajdujący się tam skarbiec i – przybrawszy imię Ala ud-Din Bahman Szah – ogłosił powstanie nowej dynastii oraz nowego imperium.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Indii” (100121) z dnia 26.06.2017; Dzieje Indii; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Sułtanaty dekańskie"
Reklama