Pomocnik Historyczny

Muhammad Ali Dźinnah

Muhammad Ali Dźinnah, w Pakistanie zwany Wielkim Przywódcą, 1946 r. Muhammad Ali Dźinnah, w Pakistanie zwany Wielkim Przywódcą, 1946 r. Getty Images
Był przewodniczącym Ligi Muzułmańskiej, uchodzi za ojca narodu pakistańskiego.

Radykalizacja. Muhammad Ali Dźinnah urodził się 25 grudnia 1876 r. w Karaći, w muzułmańskiej rodzinie kupieckiej pochodzącej z Gudźaratu. Podobnie jak Gandhi czy Nehru odbył studia prawnicze w Londynie. Już wtedy zaczął interesować się działalnością niepodległościową i polityką. Nabrał tam także zachodnich manier i przyjął tamtejszy styl ubierania się, który utrzymał do lat 30., dzięki czemu zyskiwał większy szacunek w oczach Brytyjczyków niż Gandhi.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Indii” (100121) z dnia 26.06.2017; Dzieje Indii; s. 125
Reklama