Pomocnik Historyczny

Muzułmanie na swoim

Dzieje Pakistanu

Studenci szkoły koranicznej na dachu meczetu w Islamabadzie, 2007 r. Studenci szkoły koranicznej na dachu meczetu w Islamabadzie, 2007 r. Reuters
Założyciele Pakistanu chcieli utworzyć dom dla muzułmanów z indyjskiego subkontynentu. Sytuacja w regionie sprawiła, że w tym domu znaczącą rolę odgrywa armia.
10 rupii pakistańskich (wartość 36 groszy polskich)AN 10 rupii pakistańskich (wartość 36 groszy polskich)

Wizja Pakistanu. W XX w. hindusko-muzułmański antagonizm przestał być jedynie wyrazem rywalizacji o wpływy pod panowaniem brytyjskim. Stopniowo, wraz z ideami niepodległych Indii, do głosu doszły roszczenia i ambicje muzułmańskich elit domagających się już nie tylko politycznego i ekonomicznego równouprawnienia (podczas rządów brytyjskich dominująca pozycja muzułmanów uległa degradacji kosztem hindusów), ale i utworzenia odrębnego państwa. Podstawowym założeniem zwolenników tej idei była domniemana niemożność koegzystencji przedstawicieli dwóch grup wyznaniowych w ramach jednego państwa (przyszłych niepodległych Indii) i obawa przed hinduską dominacją.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Indii” (100121) z dnia 26.06.2017; Dzieje Indii; s. 138
Oryginalny tytuł tekstu: "Muzułmanie na swoim"
Reklama