Pomocnik Historyczny

Świątynie Birlów

Świątynia Birla Mandir w Delhi łączy różne style dekoracyjne. Świątynia Birla Mandir w Delhi łączy różne style dekoracyjne. Marta Kudelska
Religijny etnonacjonalizm można dostrzec także w ideowych założeniach współczesnych świątyń hinduskich.
Od góry: Birla Mandir w Kurukszetrze. Poniżej: Świątynia Saraswati w Pilani, na której fasadzie są płaskorzeźby m.in. Alberta Einsteina, Marii Skłodowskiej-Curie i Włodzimierza Lenina.Marta Kudelska Od góry: Birla Mandir w Kurukszetrze. Poniżej: Świątynia Saraswati w Pilani, na której fasadzie są płaskorzeźby m.in. Alberta Einsteina, Marii Skłodowskiej-Curie i Włodzimierza Lenina.

Postulat etnonacjonalizmu. W XIX w., gdy coraz silniej dochodziły do głosu ruchy niepodległościowe, ale także po odzyskaniu przez Indie niepodległości w 1947 r., starano się wykreować wartości, które mogłyby stać się podstawą wspólnej hinduskiej tożsamości. Nabrały one kształtów w ramach hinduskiego nacjonalistycznego nurtu polityczno-społecznego.

Ów etnonacjonalizm, jak zwykło się go niekiedy określać, niemal od samego początku posługiwał się wieloma strategiami.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Indii” (100121) z dnia 26.06.2017; Dzieje Indii; s. 152
Reklama