Pomocnik Historyczny

Fundamenty

Źródła teologii protestanckiej

Pomnik Reformacji przy luterańskiej katedrze Marii Panny w Kopenhadze, wzniesiony w latach 1936–43 dla upamiętnienia 400. rocznicy przejścia Danii na protestantyzm Pomnik Reformacji przy luterańskiej katedrze Marii Panny w Kopenhadze, wzniesiony w latach 1936–43 dla upamiętnienia 400. rocznicy przejścia Danii na protestantyzm Alamy
Teologiczne idee reformacji.

Baza reformy. Splot czynników społecznych, teologicznych i politycznych doprowadził do tego, że XVI w. wydał z siebie, w pewnym typologicznym uproszczeniu, trzy modele zreformowanego chrześcijaństwa. Jednym z nich jest potrydencki rzymski katolicyzm, dwa kolejne to nurt protestantyzmu wywodzący się z Wittenbergi i tamtejszej działalności Marcina Lutra i Filipa Melanchtona, zwany ewangelicyzmem augsburskim lub luteranizmem, oraz nurt zwany ewangelicyzmem reformowanym, odwołujący się do dzieła reformatorów szwajcarskich, wśród których najbardziej prominentne miejsce zajmują Ulrich Zwingli i Jan Kalwin.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Protestantyzm; s. 116
Oryginalny tytuł tekstu: "Fundamenty"
Reklama