Pomocnik Historyczny

Poczet Jagiellonów

Zygmunt II August, portret Lucasa Cranacha Młodszego, XVI w. Zygmunt II August, portret Lucasa Cranacha Młodszego, XVI w. Bridgeman/Photopower
Sylwetki członków dynastii panujących w państwie polsko-litewskim, Czechach i na Węgrzech.
Władysław II Jagiełło na portrecie Jana Trycjusza, XVII w.AN Władysław II Jagiełło na portrecie Jana Trycjusza, XVII w.

Władysław II Jagiełło

• ur. 1352 lub 1362, zm. 1434, wielki książę litewski 1377–81 i 1382–1401, najwyższy książę litewski 1401–34, król Polski 1386–1434

Przyszedł na świat jako syn wielkiego księcia litewskiego Olgierda oraz jego drugiej żony Julianny Twerskiej, ruskiej księżniczki z rodu Rurykowiczów. Data jego narodzin pozostaje niepewna: nowe szacunki odmładzają go o 10 lat. Przed przybyciem do Polski panował 9 lat na Litwie, zagrożonej wówczas przez Moskwę, Tatarów i przede wszystkim zakony rycerskie.