Pomocnik Historyczny

„Na ciebie więc zwrócimy oręż”

Korona walczy z Zakonem

Wielki mistrz krzyżacki Winrich von Kniprode zwycięża Litwinów w 1362 r., dzieło Adolpha Ehrhardta, XIX w. Wielki mistrz krzyżacki Winrich von Kniprode zwycięża Litwinów w 1362 r., dzieło Adolpha Ehrhardta, XIX w. BEW
Szczególne miejsce w historii Polski epoki jagiellońskiej zajmują zmagania z krzyżakami.
Bitwa pod Grunwaldem, rycina Marcina Bielskiego, 1554 r.BEW Bitwa pod Grunwaldem, rycina Marcina Bielskiego, 1554 r.

Wielki mistrz w szoku. Na swego ojca chrzestnego książę litewski Jagiełło poprosił wielkiego mistrza Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie Konrada Zollnera von Rotensteina. Ten jednak nie pofatygował się do Krakowa. I nic dziwnego. Chrzest Litwy był dotkliwym ciosem dla krzyżaków, którzy od lat starali się o chrystianizację księstwa pod zwierzchnictwem swoich diecezji. Dotąd władcy ziem polskich i zakon pozostawali w poprawnych stosunkach. Książęta polscy chętnie wspomagali krzyżaków w ich wyprawach wojennych, utrzymywano też żywe kontakty handlowe.