Pomocnik Historyczny

Od pierwszego do ostatniego faraona

Kursywą zapisano imiona kobiet sprawujących władzę królewską. Do 664 r. p.n.e. wszystkie daty są niepewne i podane w przybliżeniu. Ok. 3000 r. p.n.e. margines błędu wynosi nawet 100 lat, ok. 1300 r. p.n.e. – 25 lat. Znaki zapytania wskazują władców, co do których historycy mają najwięcej wątpliwości.

***

Okres Predynastyczny 5300–3000

Dynastia 0 3200–3000
Królowie: SKORPION I, IRIHOR, KA, SKORPION II, NARMER
Ok. 3200 – najstarsze hieroglify

***

O. Wczesnodynastyczny 3000–2686

I dynastia 3000–2890
Królowie: AHA, DŻER, DŻET, DEN, MERNET, ANEDŻIB, SEMERCHET, QAA
Ok. 3000 – zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu

II dynastia 2890–2686
HETEPSECHEMUI, RANEB, NINECZER, SENED, SECHEMIB, PERIBSEN, CHASECHEM (UI)

***

Stare Państwo 2686–2160

III dynastia 2686–2613
NECZERICHET (DŻESER) 2686–2667
Budowa pierwszej piramidy – schodkowej – w Sakkarze
SECHEMCHET, SANACHT (NEBKA), CHABA, HUNI

IV dynastia 2613–2494
SNEFRU 2613–2589
Budowa trzech piramid królewskich: niedokończonej w Meidum, Piramidy Łamanej i Czerwonej Piramidy w Dahszur
CHUFU (CHEOPS) 2589–2566
Budowa Wielkiej Piramidy w Gizie
DŻEDEFRA 2566–2558
CHAFRA (CHEFREN) 2558–2532
Ukończenie Wielkiego Sfinksa
BAKA (?

Pomocnik Historyczny „Faraonowie” (100130) z dnia 23.04.2018; Wstęp; s. 8
Reklama