Pomocnik Historyczny

Od pierwszego do ostatniego faraona

Kursywą zapisano imiona kobiet sprawujących władzę królewską. Do 664 r. p.n.e. wszystkie daty są niepewne i podane w przybliżeniu. Ok. 3000 r. p.n.e. margines błędu wynosi nawet 100 lat, ok. 1300 r. p.n.e. – 25 lat. Znaki zapytania wskazują władców, co do których historycy mają najwięcej wątpliwości.

***

Okres Predynastyczny 5300–3000

Dynastia 0 3200–3000
Królowie: SKORPION I, IRIHOR, KA, SKORPION II, NARMER
Ok.

Pomocnik Historyczny „Faraonowie” (100130) z dnia 23.04.2018; Wstęp; s. 8