Pomocnik Historyczny

Insygnia władzy

Insygnia władzy starożytnego Egiptu

1. Biała Korona Hedżet, 2. Czerwona Korona Deszeret, 3. Podwójna Korona (Pa)Sechemti, 4. Korona atef, 6. Berło heqa, 7. Nechacha, 11. Pleciona prosta broda. 1. Biała Korona Hedżet, 2. Czerwona Korona Deszeret, 3. Podwójna Korona (Pa)Sechemti, 4. Korona atef, 6. Berło heqa, 7. Nechacha, 11. Pleciona prosta broda. AN, BE&W
Po czym poznać faraona.
5. Błękitna korona cheperesz, 8. Berło uas, 9. Ureusz, 10. Byczy ogon, 12. Kartusz, 13. Sema-Taui.AN, Metropolitan Museum of Art, East News 5. Błękitna korona cheperesz, 8. Berło uas, 9. Ureusz, 10. Byczy ogon, 12. Kartusz, 13. Sema-Taui.

Wizualnymi wyróżnikami każdego egipskiego króla były regalia (przedmioty zarezerwowane ściśle dla króla i bóstw) oraz sposób ukazania jego osoby – jako większej niż innych ludzi, w specyficznych scenach (np. w towarzystwie bogów) i pozach (np. dominującego nad wrogiem). Większość tych elementów wykształciła się już we wczesnym okresie historii Egiptu i była używana konsekwentnie aż po Okres Ptolemejski. Nie stosowano natomiast flag ani herbów, nie było barw zastrzeżonych wyłącznie dla władcy.

Pomocnik Historyczny „Faraonowie” (100130) z dnia 23.04.2018; Epoka i władcy; s. 32
Oryginalny tytuł tekstu: "Insygnia władzy"