Pomocnik Historyczny

„W kraju mojego brata złoto jest pospolite jak pył”

Skąd brało się bogactwo starożytnego Egipu

Zajęcia gospodarcze na malowidle z grobowca Nebimena, czasy Nowego Państwa. U góry widać winobranie, w części środkowej tłoczenie wina i wlewanie go do amfor, na dole znakowanie i liczenie bydła. Zajęcia gospodarcze na malowidle z grobowca Nebimena, czasy Nowego Państwa. U góry widać winobranie, w części środkowej tłoczenie wina i wlewanie go do amfor, na dole znakowanie i liczenie bydła. Metropolitan Museum of Art
Rolnictwo, rzemiosło i handel – bogactwa kraju faraonów.
Odważnik o wadze 5 debenów (podstawowa jednostka wagi, 1 deben to ok. 91 g) z kartuszem króla Userkafa, czasy Starego Państwa.Metropolitan Museum of Art Odważnik o wadze 5 debenów (podstawowa jednostka wagi, 1 deben to ok. 91 g) z kartuszem króla Userkafa, czasy Starego Państwa.

Dar Nilu. Pustynny Egipt zawdzięczał dostatek wylewom Nilu, wzdłuż którego skupiało się całe życie poddanych faraonów. Dolina – na południu szeroka na 1–3 km, a w Środkowym Egipcie nawet na 20 km – powyżej dzisiejszego Kairu tworzyła żyzną Deltę, nawadnianą siedmioma ramionami Nilu (dziś dwoma). Wyżłobioną w pustynnym płaskowyżu dolinę i Deltę wypełniała gruba warstwa przyniesionego przez rzekę, bogatego w minerały mułu. Ponieważ opady deszczu na północy są małe, a na południu nie ma ich wcale, Nil stanowił główne źródło wody, był też najważniejszym szlakiem komunikacyjnym – rzeką transportowano ludzi, zwierzęta i wszelkie ciężkie lub masowe towary.

Od zarania dziejów podstawą gospodarki egipskiej było rolnictwo. Regularne wylewy Nilu nawadniały i użyźniały pola. Rozwój cywilizacji egipskiej do pewnego stopnia wymogła konieczność budowy sieci kanałów, tam, grobli i zbiorników retencyjnych, pozwalających w pełni wykorzystywać wylewy, gromadzić wodę i doprowadzać ją na pola. Rolnik nie był w stanie wykonać takiej pracy sam, więc od najwcześniejszego okresu chłopi musieli działać zespołowo, co doprowadziło do wytworzenia silnych więzi społecznych i struktur państwowych, na których czele stanął król.

Głównie uprawiano orkisz i jęczmień, z którego m.in. warzono piwo. Pszenica odgrywała mniejszą rolę. Cebula, czosnek, szczypiorek, sałata, fasola, soczewica, melony i zioła pochodziły z ogrodów. W sadach rosły figi, granaty, daktyle i winogrona, z których tłoczono wino. W zamożnych domach spożywano mięso, mleko i jaja. Ze zwierząt hodowlanych pozyskiwano też skóry, wełnę i rogi. Oprócz wołów i krów hodowano owce i kozy, drób (kaczki, gęsi, przepiórki, gołębie), niekiedy świnie. Osioł był głównym zwierzęciem jucznym, woły służyły także do transportu i ciągnięcia pługa.

Pomocnik Historyczny „Faraonowie” (100130) z dnia 23.04.2018; Konteksty; s. 84
Oryginalny tytuł tekstu: "„W kraju mojego brata złoto jest pospolite jak pył”"
Reklama