Pomocnik Historyczny

„Nie ma królewskiej drogi do poznania geometrii”

Ptolemejski przewrót w naukach

Euklides z Aleksandrii na rycinie francuskiej z XVI w. Euklides z Aleksandrii na rycinie francuskiej z XVI w. BEW
Macedońscy Ptolemeusze ściągnęli do Egiptu uczonych, z których prac korzystamy do dziś.
Prototyp turbiny parowej Herona z Aleksandrii; miała formę kuli i była zamocowana na osi, przez rurkę dostawała się do jej wnętrza para wodna, a uchodząc przez dwie dysze zamocowane na obwodzie kuli, wprawiała ją w ruch obrotowy. Rycina z XIX w.BEW Prototyp turbiny parowej Herona z Aleksandrii; miała formę kuli i była zamocowana na osi, przez rurkę dostawała się do jej wnętrza para wodna, a uchodząc przez dwie dysze zamocowane na obwodzie kuli, wprawiała ją w ruch obrotowy. Rycina z XIX w.

Biblioteka i Muzejon. Założyciel dynastii, która przez trzy stulecia władała Egiptem, Ptolemajos, syn Lagosa (Ptolemeusz I Soter), w poczet dokonań – obok sprawnej organizacji królestwa i rozbudowy nowej stolicy, Aleksandrii – może zaliczyć także ufundowanie dwóch instytucji, które rozsławiły go jako mecenasa.

Pierwsza z nich to Biblioteka z czasem nazwana Wielką. Gromadziła szybko rozrastający się księgozbiór (lub raczej zwojozbiór) nie tylko dzieł literackich, filologicznych, filozoficznych i historycznych, lecz także prac traktujących o matematyce, fizyce, astronomii, geografii, naukach przyrodniczych i medycynie.

Pomocnik Historyczny „Faraonowie” (100130) z dnia 23.04.2018; Konteksty; s. 116
Oryginalny tytuł tekstu: "„Nie ma królewskiej drogi do poznania geometrii”"