Pomocnik Historyczny

Uczniowie Michałowskiego

Uczniowie Kazimierza Michałowskiego

Kazimierz Michałowski podczas przygotowywania zabytków z Edfu do wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, 1937 r. Kazimierz Michałowski podczas przygotowywania zabytków z Edfu do wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, 1937 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Polscy archeolodzy rekonstruują dzieje Egiptu faraońskiego od ponad 80 lat.

Pionierem i założycielem tzw. polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej był prof. Kazimierz Michałowski. To on rozpoczął badania na najważniejszych stanowiskach, dokonał wielu istotnych dla nauki odkryć i wychował uczniów, którzy kontynuowali rozpoczęte przez niego prace. W uznaniu jego zasług Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego nadano jego imię. Oto krótki przegląd polskich wykopalisk na stanowiskach faraońskich (do końca Okresu Ptolemejskiego).

Edfu (1937–1939), kierownictwo: Bernard Bruyère, zastępca: Kazimierz Michałowski.