Pomocnik Historyczny

Dokumenty

Metropolitan Museum of Art

Teksty Piramid, fragment zaklęcia nr 365

Teksty Piramid to zaklęcia (ponumerowane przez egiptologów) ze ścian grobowców królów okresu Starego Państwa. Miały zapewnić faraonowi bezpieczne dotarcie do nieba.

Podnieś się królu, biegnij, ty, który jesteś bardzo silny. Ty zasiądziesz na czele bogów i będziesz czynił to, co Ozyrys czynił w Rezydencji Szlachetnie Urodzonego, która jest w Iunu [Heliopolis]. Przyjmij swe dostojeństwa, ponieważ twoja stopa nie będzie powstrzymana w niebie i nie będziesz wypędzony z ziemi, ponieważ ty jesteś duchem, którego zrodziła Nut, którego wykarmiła Neftyda. One łączą twe członki ponownie. Podnieś się w twojej sile i rób to, co wcześniej zwykłeś robić, ponieważ ty jesteś bardziej duchom podobny niż wszystkie duchy. (...)

Tłum. Joanna Popielska-Grzybowska

***

Nauka dla Merikara króla X dynastii

Sentencje mądrościowe były w Egipcie gatunkiem literackim.

Granit dociera do ciebie bez przerwy, więc nie niszcz budowli kogoś innego. Wydobywaj kamień w Tura i nie wznoś swojego grobowca z bezsensownego zniszczenia. Gdyż tak, jak postąpisz, tak też postąpią z tobą.

Tłum. Andrzej Ćwiek

***

Stela graniczna Senusereta III

Stela graniczna króla Senusereta III z XII dynastii postawiona w Semnie (w Nubii).

Co zaś do jakiegokolwiek syna mego, który utrzyma tę granicę, którą uczynił Mój Majestat – jest to, zaiste, mój syn, który został zrodzony przez Mój Majestat i jest on niczym Syn-Obrońca ojca swego (Horus), który utrzymuje granicę tego, który go spłodził! Co zaś do tego, który ją porzuci i walczyć o nią nie będzie – nie jest to syn mój i nie został on zrodzony przeze mnie!

Pomocnik Historyczny „Faraonowie” (100130) z dnia 23.04.2018; Dokumenty; s. 136
Reklama