Pomocnik Historyczny

Spis pytań

Polityka

II RP

1. Czy niepodległość w 1918 r. Polacy wywalczyli sami, czy zawdzięczają ją pomocy państw zachodnich? Tomasz Nałęcz

2. Roman Dmowski i Józef Piłsudski – który z nich zasłużył się bardziej dla polskiej niepodległości? Tomasz Nałęcz

3. Dlaczego Polacy uznali traktaty brzeskie (układy pokojowe państw centralnych z Ukraińską Republiką Ludową i Rosją sowiecką) za nowy rozbiór ziem polskich?

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; Wstęp; s. 4
Reklama