Pomocnik Historyczny

56. Czy tzw. żołnierze wyklęci są powodem do dumy?

Ostatnia koncentracja 5. Brygady Wileńskiej AK w Stoczku k. Poświętnego (w środku mjr Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka), wrzesień 1945 r. Ostatnia koncentracja 5. Brygady Wileńskiej AK w Stoczku k. Poświętnego (w środku mjr Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka), wrzesień 1945 r. AN
Krzyż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1945–1954.AN Krzyż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1945–1954.

Figura żołnierzy wyklętych pojawiła się w języku w połowie lat 90. Pojęcie to fałszywie sugeruje, iż antykomunistycznych konspiratorów łączyła jakaś więź organizacyjna lub wspólnota celów. Propagujący to określenie ludzie przekonują, iż w warunkach reżimu komunistycznego podziemna walka zbrojna był jedyną honorową, a jednocześnie racjonalną strategią działania. Deprecjonują opór stawiany komunistom przez Polskie Stronnictwo Ludowe i inne działające wówczas legalnie niekomunistyczne środowiska polityczne i społeczne.

Pomocnik Historyczny „100 pytań na 100 lat” (100134) z dnia 09.07.2018; PRL; s. 62
Reklama