Pomocnik Historyczny

Autorzy / Wybrana literatura

Polityka

Autorzy

Jolanta Choińska-Mika, dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny, autorka książki „Między społeczeństwem szlacheckim a władzą”.

Krzysztof Mikulski, prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Gospodarczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor prac z zakresu historii społecznej i gospodarczej, dziejów miast i mieszczaństwa, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Dariusz Milewski, dr hab., adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor wielu publikacji analizujących wydarzenia w XVII-wiecznej Europie.

Sławomir Leśniewski, adwokat, miłośnik historii, autor wielu książek popularyzujących historię.

Radosław Lolo, dr hab., prof. Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Dariusz Łukasiewicz, dr hab., profesor w Instytucie Historii PAN, autor m.in. książki „Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku”.

Mirosław Nagielski, prof. dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny, autor prac z zakresu historii wojskowości i staropolskiej sztuki wojennej.

Piotr Olender, dr hab., pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, historyk wojskowości i wojen na morzu.

Henryk Samsonowicz, prof. emeritus, członek rzeczywisty PAN, wybitny mediewista, autor licznych i fundamentalnych prac z zakresu historii Polski.

Janusz Tazbir , prof. dr hab., wybitny badacz dziejów kultury staropolskiej, autor wielu klasycznych prac historycznych.

Krzysztof Wiśniewski, dr, pracownik Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy.

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Wstęp; s. 4
Reklama