Pomocnik Historyczny

Autorzy / Wybrana literatura

Autorzy / Wybrana literatura

Polityka

Autorzy

Jolanta Choińska-Mika, dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny, autorka książki „Między społeczeństwem szlacheckim a władzą”.

Krzysztof Mikulski, prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Gospodarczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor prac z zakresu historii społecznej i gospodarczej, dziejów miast i mieszczaństwa, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Dariusz Milewski, dr hab.