Pomocnik Historyczny

Kręgi cywilizacji po Europie się rozchodzące

Z kraju Młodszej Europy do potężnego państwa

Mapa środkowej Europy; kolorowany drzeworyt Michaela Wolgemuta, ilustracja z Kroniki Świata Hartmanna Schedla, Norymberga 1493 r. Najbliższa przyszłość zacznie rysować na niej nowe granice. Mapa środkowej Europy; kolorowany drzeworyt Michaela Wolgemuta, ilustracja z Kroniki Świata Hartmanna Schedla, Norymberga 1493 r. Najbliższa przyszłość zacznie rysować na niej nowe granice. Ullstein Bild
Ranga średniowiecznej Polski rosła wraz ze znaczeniem tzw. Młodszej Europy. Ale potęgę Rzeczpospolitej można uznać za zagadkę dziejową.
Roma, Gallia, Germania, Sclavinia; wyobrażenie czterech prowincji składających hołd cesarzowi Ottonowi III. Iluminowany manuskrypt z klasztoru Reichenau, z końca X w. Młodsza Europa już w pochodzie historii.AKG Roma, Gallia, Germania, Sclavinia; wyobrażenie czterech prowincji składających hołd cesarzowi Ottonowi III. Iluminowany manuskrypt z klasztoru Reichenau, z końca X w. Młodsza Europa już w pochodzie historii.

Kręgi cywilizacji. Na początku epoki średniowiecza w Europie istniało wiele kręgów cywilizacji. Na zachodzie porządek społeczny wywodził się z tradycji antycznego Rzymu, na którą nałożyły się obyczaje przyniesione przez plemiona tworzące z czasem nowe państwa i nowe narody. Na wschodzie spadek rzymski też był podstawą organizacji społecznej, ale w jego greckiej, bizantyńskiej wersji. Obie części kontynentu należały do wspólnoty chrześcijańskiej, lecz różniącej się dogmatami, często skłóconej, a także odmiennie realizującej kształt państwa. Wschód uznawał w zasadzie tylko jedną władzę, suwerena, cesarza, zachód z biegiem lat kształtował praktykę sprzyjającą zjawisku, które można nazwać pluralizmem władzy. Tam właśnie pojawiały się pytania dotyczące priorytetu cesarza czy papieża, tam też – obok uniwersalnych idei jednego cesarstwa – krzepły koncepcje głoszące, że król jest władcą w swoim królestwie (rex est imperator in regno suo). W XII w. formułowano pogląd o istnieniu trzech władz rządzących światem: duchownej (sacerdotium), świeckiej (imperium) i uczonej (studium). Pojawił się u progu drugiego tysiąclecia naszej ery jeszcze jeden pretendent do władzy: samorządy terytorialne, instytucje tworzące podstawy społeczeństwa obywatelskiego, powstające w miastach, nawet we wsiach, w zgromadzeniach ziemskich.

Młodsza Europa. Na obrzeżach tych dwóch kręgów cywilizacyjnych istniały jeszcze ziemie zamieszkane przez wyznawców innych religii: islamskiej, judaistycznej, a także rozległe obszary później adaptowane do cywilizacji chrześcijańskiej. Na północy Skandynawia, w centrum i na wschodzie kontynentu przestrzenie, na których pojawić się miały Polska, Czechy, Węgry, a także Ruś i Bałkany.

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Obywatele i poddani; s. 10
Oryginalny tytuł tekstu: "Kręgi cywilizacji po Europie się rozchodzące"
Reklama