Pomocnik Historyczny

Orzeł z Pogonią

Arras z godłem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Arras z godłem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kamil Kajko / Forum
Jak doszło do powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów, unii realnej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Kazimierz Wielki, ostatni z dynastycznej linii Piastów, umiera bezpotomnie w 1370 r. Być może klucz do zrozumienia fenomenu przyszłej unii polsko-litewskiej leży w wygasaniu kolejnych dynastii.Corbis Kazimierz Wielki, ostatni z dynastycznej linii Piastów, umiera bezpotomnie w 1370 r. Być może klucz do zrozumienia fenomenu przyszłej unii polsko-litewskiej leży w wygasaniu kolejnych dynastii.

Unie państw. Historia zna wiele unii pomiędzy państwami, nieraz bardzo ścisłych, zespalających de facto dwa organizmy państwowe w jedno (jak Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), a nieraz dość luźnych, w których poszczególne państwa niewiele łączy (by daleko nie odbiegać z przykładem, weźmy Brytyjską Wspólnotę Narodów, która łączy m.in. Wielką Brytanię, Kanadę i Australię). Unie takie, w dawniejszych czasach zawierane głównie między monarchiami na zasadzie związków dynastycznych, nie są obce również republikom – że wspomnimy do niedawna istniejące Czechosłowację i Jugosławię czy nawet Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Obywatele i poddani; s. 12
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >