Pomocnik Historyczny

Rzeczpospolita obywatelska albo nowe spojrzenie na jej ustrój

Demokracja szlachecka

Szlachta polska i herby województw, malarz nieznany, prawdopodobnie XVIII w. Szlachta polska i herby województw, malarz nieznany, prawdopodobnie XVIII w. AN
W kanonie edukacyjnym polskiej szlachty było czytanie pism Arystotelesa. Nic zatem dziwnego, że unia otrzymała wychwalany przez wielkiego Greka model ustroju monarchii mieszanej, harmonijnie łączącej elementy klasycznych form: monarchii, arystokracji, demokracji.
Tekst konstytucji nihil novi z 1505 r., od której zaczął się republikański ustrój Korony.AN Tekst konstytucji nihil novi z 1505 r., od której zaczął się republikański ustrój Korony.

Etos obywatelski. Unia w Lublinie „w jeden lud zniosła i spoiła” państwa o różnych doświadczeniach i tradycjach politycznych. Korona wnosiła do „spolnej Rzeczypospolitej” dobrze rozwinięte i ustabilizowane instytucje prawno-ustrojowe, które już od kilku co najmniej dziesięcioleci zapewniały jej obywatelom rzeczywisty współudział w sprawach kraju i kształtowaniu polityki. Partycypacja, współodpowiedzialność za los ojczyzny, przekonanie o fundamentalnej roli prawa w życiu każdej wspólnoty stanowiły filary republikańskiej myśli i wzorów wychowawczych, w kręgu których dorastał niemal każdy młody szlachcic.

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Obywatele i poddani; s. 20
Oryginalny tytuł tekstu: "Rzeczpospolita obywatelska albo nowe spojrzenie na jej ustrój"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >