Pomocnik Historyczny

Dom wielu narodów albo panorama etniczna Rzeczpospolitej

Dom wielu narodów

Litwini u siebie; Fragment mapy Wilna z 1576 r., Atlas Brauna i Hogenberga. Litwini u siebie; Fragment mapy Wilna z 1576 r., Atlas Brauna i Hogenberga. AN
Res publica, o której mówimy, okazała się Rzeczpospolitą już nie dwojga, lecz wielu narodów; republikańską wspólnotą narodów.
Główne grupy etniczne RP w dobie jej największego zasięgu terytorialnego. Na mapie zaznaczono m.in. obszary zamieszkane przez przodków dzisiejszych Łotyszy, Estończyków i Słowaków. Grupy te nie wykształciły własnych społecznych i kulturalnych elit i nie były przez współczesnych postrzegane jako odrębne. Z tej racji nie zostały uwzględnione w głównym tekście.Jarosław Krysik, Marek Sobczak/Polityka Główne grupy etniczne RP w dobie jej największego zasięgu terytorialnego. Na mapie zaznaczono m.in. obszary zamieszkane przez przodków dzisiejszych Łotyszy, Estończyków i Słowaków. Grupy te nie wykształciły własnych społecznych i kulturalnych elit i nie były przez współczesnych postrzegane jako odrębne. Z tej racji nie zostały uwzględnione w głównym tekście.

Co to naród? Panorama kulturowa Rzeczpospolitej przypominała mozaikę, której elementy, choć niezależne od innych, pozostawały w ścisłym związku, wzbogacając całość. Nasze współczesne rozumienie pojęcia naród jest jednak zupełnie odmienne od ówczesnego. Pochodzenie etniczne nie było dla mieszkańca Rzeczpospolitej tak ważnym wyróżnikiem jak choćby stan, wyznanie czy lokalna tożsamość.

W epoce oświecenia, u schyłku I Rzeczpospolitej, pojawili się myśliciele głoszący istnienie wspólnoty ponadstanowej.

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Obywatele i poddani; s. 48
Oryginalny tytuł tekstu: "Dom wielu narodów albo panorama etniczna Rzeczpospolitej"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >