Pomocnik Historyczny

Poczet prymasów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Poczet prymasów

Alegoria Królestwa Polskiego, drzeworyt z pracy Stanisława Orzechowskiego „Quincunx to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony…”, Kraków, 1564 r. Alegoria Królestwa Polskiego, drzeworyt z pracy Stanisława Orzechowskiego „Quincunx to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony…”, Kraków, 1564 r. AN
AN

Pierwszym polskim prymasem został w 1417 r. arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba. Od tego momentu tytuł ten nosili jego następcy na stolicy arcybiskupiej. Od sejmu lubelskiego z 1569 r. oficjalna nazwa brzmiała: prymas Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oto ich lista (z datą objęcia dożywotniego stanowiska prymasa) i noty o kilku z nich.

Jakub Uchański herbu Radwan, prymas od 1562 r.
Stanisław Karnkowski herbu Junosza, 1582 r.
Jan Tarnowski herbu Rola, 1603 r.
Bernard kardynał Maciejowski herbu Ciołek, 1605 r.
Wojciech Baranowski herbu Jastrzębiec, 1608 r.
Wawrzyniec Gembicki herbu Nałęcz, o 1615 r.
Henryk Firlej herbu Lewart, 1624 r.
Jan Wężyk herbu Wąż, 1627 r.
Jan Lipski herbu Łada, 1639 r.
Maciej Łubieński, 1641 r.
Andrzej Leszczyński herbu Wieniawa, 1653 r.
Wacław Leszczyński herbu Wieniawa, 1658 r.
Mikołaj Prażmowski herbu Belina, 1666 r.
Florian Czartoryski herbu Pogoń Litewska, 1673 r.
Andrzej Olszowski herbu Prus, 1674 r.
Jan Wydżga herbu Jastrzębiec, 1677 r.
Michał kardynał Radziejowski, 1687 r.
Stanisław Szembek herbu Szembek, 1706 r.
Teodor Potocki herbu Pilawa, 1723 r.
Krzysztof Szembek herbu Szembek, 1739 r.
Adam Komorowski herbu Korczak, 1748 r.
Władysław Łubieński herbu Pomian, 1759 r.
Gabriel Podoski herbu Junosza, 1767 r.

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Obywatele i poddani; s. 61
Oryginalny tytuł tekstu: "Poczet prymasów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego"
Reklama