Pomocnik Historyczny

Poczet hetmanów wielkich polskich i litewskich

Poczet hetmanów wielkich

Polityka
Polityka

Instytucja hetmaństwa sięga XV w. W 1503 r. wprowadzono na stałe stanowisko hetmana wielkiego koronnego, a wkrótce później litewskiego. Ich pomocnikami stali się hetmani polni. W 1527 r. został dokładnie określony zakres władzy hetmańskiej. Hetmani wielcy stali się naczelnymi wodzami sił zbrojnych państwa, których władzę ograniczał jedynie obecny na polu bitwy władca. Oto poczet wszystkich hetmanów wielkich koronnych i litewskich (z datami sprawowania urzędu) oraz noty o najciekawszych z nich (także polnych) z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Hetmani wielcy koronni

Mikołaj Kamieniecki 1503–1515
Mikołaj Firlej 1515–1526
Jan Tarnowski 1527–1561
Mikołaj Sieniawski 1563–1569
Mikołaj Mielecki 1579–1580
Jan Zamoyski 1581–1605
Stanisław Żółkiewski 1618–1620
Stanisław Koniecpolski 1632–1646
Mikołaj Potocki 1646 –1651
Stanisław Rewera Potocki 1654–1667
Jan Sobieski 1668–1674
Dymitr Wiśniowiecki 1676–1682
Stanisław Jabłonowski 1682–1702
Feliks Kazimierz Potocki 1702
Hieronim Lubomirski 1702–1706
Józef Potocki 1706–1709
Adam Mikołaj Sieniawski 1706–1726
Stanisław Mateusz Rzewuski 1726–1728
Józef Potocki 1735–1752
Jan Klemens Branicki 1752–1771
Wacław Seweryn Rzewuski 1773–1774
Franciszek Ksawery Branicki 1774 –1793
Piotr Ożarowski 1793–1794

Hetmani wielcy litewscy

Konstanty Ostrogski 1497–1500
Semen Jurewicz Holszański 1500–1501
Stanisław Janowicz Kieżgajło 1501–1503
Stanisław Kiszka 1504–1507
Konstanty Ostrogski 1507–1530
Jerzy Radziwiłł Zwycięzca 1531–1541
Mikołaj Radziwiłł-Rudy 1553 –1566
Grzegorz Chodkiewicz 1566–1572
Mikołaj Radziwiłł-Rudy 1576–1584
Krzysztof Radziwiłł-Piorun 1589–1603
Jan Karol Chodkiewicz 1605–1621
Lew Sapieha 1625–1633
Krzysztof Radziwiłł 1635 –1640
Janusz Kiszka 1646–1654
Janusz Radziwiłł 1654–1655
Paweł Sapieha 1656–1665
Michał Pac 1667–1682
Jan Kazimierz Sapieha 1682–1703
Michał Serwacy Wiśniowiecki 1703–1707
Jan Kazimierz Sapieha 1708–1709
Grzegorz Antoni Ogiński 1709
Ludwik Konstanty Pociej 1709–1730
Michał Serwacy Wiśniowiecki 1735–1744
Michał Kazimierz Radziwiłł-Rybeńko 1744–1762
Michał Józef Massalski 1762–1768
Michał Kazimierz Ogiński 1768–1792
Szymon Kossakowski 1793–1794

Roman Sanguszko herbu Pogoń (1537–1573), hetman polny litewski od 1567 r.

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Obywatele i poddani; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Poczet hetmanów wielkich polskich i litewskich"
Reklama