Pomocnik Historyczny

Główne wojny toczone przez Rzeczpospolitą

Sarmaci na wojnie

1. Wojna z Gdańskiem (1577), 2. Wojna z Moskwą o Inflanty (1577–1581), 3. Wojna domowa i interwencja austriacka (1587–1588), 4. Wyprawy mołdawskie (1595–1600), 5. Wojna ze Szwecją (1600–1611), 6. Rokosz Zebrzydowskiego (1606–1609). 1. Wojna z Gdańskiem (1577), 2. Wojna z Moskwą o Inflanty (1577–1581), 3. Wojna domowa i interwencja austriacka (1587–1588), 4. Wyprawy mołdawskie (1595–1600), 5. Wojna ze Szwecją (1600–1611), 6. Rokosz Zebrzydowskiego (1606–1609). Jarosław Krysik, Marek Sobczak / Polityka
7. Wojna polsko-rosyjska (1607–1619), 8. Wojna z Turcją (1620–1621), 9. Wojna ze Szwecją (1625–1629), 10. Najazdy tatarskie (1624–1644), 11. Wojna z Rosją (1632–1634), 12. Powstanie kozackie (1648–1654).Jarosław Krysik, Marek Sobczak/Polityka 7. Wojna polsko-rosyjska (1607–1619), 8. Wojna z Turcją (1620–1621), 9. Wojna ze Szwecją (1625–1629), 10. Najazdy tatarskie (1624–1644), 11. Wojna z Rosją (1632–1634), 12. Powstanie kozackie (1648–1654).

1. Wojna z Gdańskiem (1577)

Przebieg: Stefan Batory wchodzi w konflikt z największym miastem Rzeczpospolitej, które nie uznaje jego koronacji, opowiadając się za Maksymilianem Habsburgiem. Gdańsk zaciąga silną armię, której dowództwo powierza słynnemu kondotierowi Hansowi Winkelbruchowi z Kolonii. Batory wysyła wojska dowodzone przez hetmana nadwornego Jana Zborowskiego. W bitwie nad Jeziorem Lubieszowskim (17.04.) husaria pod dowództwem Mikołaja Żółkiewskiego doszczętnie rozbija czterokrotnie liczniejszego przeciwnika. Gdańsk kapituluje.

Skutki: Pomimo militarnej klęski i ogromnej kontrybucji Gdańsk utrzymał większość swoich dotychczasowych przywilejów handlowych.

2. Wojna z Moskwą o Inflanty (1577–1581)

Przebieg: W 1577 r. car Iwan IV Groźny atakuje polskie Inflanty i zajmuje tereny aż po Dźwinę. Król Stefan Batory trzykrotnie podejmuje wielkie kampanie przeciwko Moskwie: wyprawę na Połock w 1579 r., na Wielkie Łuki w 1580 r. i na Psków w 1581 r.

Skutki: Pokój w Jamie Zapolskim w 1582 r. Rzeczpospolita uzyskała Połock i utrzymała posiadaną wcześniej część Inflant.

3. Wojna domowa i interwencja austriacka (1587–1588)

Przebieg: Niemal jednoczesny wybór dwóch królów: Zygmunta Wazy i arcyksięcia Maksymiliana Habsburga wywołuje wojnę domową. Po stronie Zygmunta staje hetman Jan Zamoyski, który w listopadzie odpiera spod murów Krakowa armię arcyksięcia i jego polskich stronników (Zborowscy, Diabeł Stadnicki, Stanisław Górka).

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Obywatele i poddani; s. 78
Oryginalny tytuł tekstu: "Główne wojny toczone przez Rzeczpospolitą"
Reklama