Pomocnik Historyczny

Autorzy

„Sobieski błogosławi atak wojsk polskich pod Wiedniem” (fragment obrazu), Juliusz Kossak, 1871 r. „Sobieski błogosławi atak wojsk polskich pod Wiedniem” (fragment obrazu), Juliusz Kossak, 1871 r. BEW

Urszula Augustyniak – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w dziejach nowożytnych Polski, z uwzględnieniem koncepcji narodu i społeczeństwa, stosunków wyznaniowych, kwestii kultury politycznej oraz problemów mentalności i obyczajów. Autorka wielu publikacji, m.in. „Wazowie i królowie rodacy”.

Jerzy Besala – historyk i popularyzator, autor m.in. książki „Najsłynniejsze miłości królów polskich”.

Pomocnik Historyczny „Jan III Sobieski” (100152) z dnia 15.07.2019; Wstęp; s. 7
Reklama