Pomocnik Historyczny

Piechota i artyleria

Najważniejszym ogniwem w strukturze piechoty były pułki. Najważniejszym ogniwem w strukturze piechoty były pułki. AN
Polityka

Organizacja

Piechota była podstawą armii biorących udział w I wojnie światowej. Obroniła się, podczas gdy z pól bitewnych niemal całkowicie zniknęła kawaleria. Ale w 1918 r. nie była to już ta sama piechota, która rozpoczynała działania wojenne, gdyż bez współdziałania z innymi rodzajami broni nie mogła liczyć na powodzenie w walce.

W siłach zbrojnych II RP demobilizację zakończono w 1923 r. i piechota z wojennej przekształciła się w pokojową. Duży i – jak się wydaje – negatywny wpływ na jej usytuowanie i liczebność w strukturze polskiej armii miała Sojusznicza Misja Francuska.

Pomocnik Historyczny „Jak rozpętała się II wojna światowa” (100154) z dnia 19.08.2019; Militaria; s. 85
Reklama